Sol·licitud de llicència d'obres

Llicència que autoritza la realització d'obres un cop comprovat que acompleix la normativa vigent.

La Llicència és necessària en els següents casos:
- Les obres que comporten un augment de volum i/o superfície edificada a un solar o immoble.
- Si es realitza una reforma integral o d'una part de l'habitatge o edifici d'annexes.
- Si es fa un canvi d'ús de tot un edifici.
- Per fer una edificació nova.

Quin cost té:

Tipus de gravamen: 3,10 % sobre l’import del pressupost.
Taxa per expedició de llicències urbanístiques: 10,96 € , quan el cost de l’obra no supera els 6.010,12 € / 21,92 € , quan el cost de l’obra supera els 6.010,12 €

Quan es dóna resposta:

El període màxim és d'un mes amb caràcter general

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Cal aportar:

  • Instància especifica

Canals de tramitació:

  • Presencial

Darrera actualització: 14.02.2022 | 09:49