Festa del Roser

El dia del Roser, dilluns de Pascua Granada, és la celebració festiva local més important del calendaria a Vallbona d'Anoia.

Consisteix en la celebració de dos actes molt importants i vinculats entre si. Al matí, de marcat carácter religiós, es fa el traspàs de càrrecs de les Administradores al davant de la porta de la casa de cada una.

El traspàs es fa en presència del Mestre de Cerimònies i és simbolitzat per la donació de l'estadal ( ciri bellament ornamentat) per part de cada Administradora sortint a la nova administradora.

Seguidament, la comitiva formada per les Quatre Administradores- dues sortint i dues entrant- acompanyades dels joves Pabordes, el Mestre de Cerimònies, la Comissió de Festes, els músics es dirigeixen a l'església on presideixen l'Ofici. Un cop finalitzat es va en  processó amb la Mare de Déu del Roser per els Quatre carrers que formaven el nucli antic el poble. Acabada la processó, el Mestre de Cerimònies i els músics acompanyen les Administradores a casa seva.

A la tarda, la celebració comença amb el Llevant de Taula de Roseres i Pabordes per les cases de tot el poble.  Poc despres ja em el vestuari de gala es dirigeixen tots cap a la Plaça de l'Església on té lloc el traspàs de càrrecs de Roseres, i segidament, el Ball de la Garlanda de Roseres i Pabordes.

Al vespre la festa contina en un to més distès, tot i mantenint un cert ceremonial, amb un Cafè-Concert i el Ball de Nit amb orquestra moderna.

 

Orígens de la festa

La forta incidència social de la Festa del Roser a Vallbona, i en especial del Ball de la Garlanda, ens fa pensar que ens trobem davant d'una tradició que por ser tan llunyana en el temps com adaptable a l'evolució permanent d'una societat que conserva allò que li serveix, allò que li és útil.

En aqest sentit pot ser interessant fer l'exercici invers de veure, a través de l'evolució de la festa, quins són els valors tradicionals que perduren o es modifiquen dins la comunitat local en el transcurs del temps.

Ens hauria agradat poder documentar de forma més completa la llarga 'història' de la Festa del Roser i del Ball de la Garlanda a Vallbona, però una part important de la doumentació es va perdre per sempre amb la destrucció i incendi de l'església vella de Vallbona, una altra part és la que hem pogut consultar en alguns arxius i publicacions els quals hem de considerar més aviat retallats d'una història que algun dia ens agradaria que es pogués completar, confirmar o revisar amb noves dades.

Especialment valuosa ha estat la col.laboració de la gent de Vallbona, que molt amablement ha accedit a fer-nos partíceps del record de la Festa del Roser d'altres temps i d'altres informacions que havien sentit als seus majors.

 

Escrits i fotos Maria Antònia Juan

Darrera actualització: 29.12.2022 | 10:22

Imatges