Vallbona seguirà vetllant per la legalitat davant els incompliments urbanístics

Dimarts, 28 de març de 2023 a les 00:00

La promotora de les obres d'un immoble del carrer major incompleix un mandat judicial no permeten noves inspeccions

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia es veu obligat a seguir demanant que les obres d’un edifici del carrer Major compleixin les normes legals existents i els mandats judicials. Després d’una inspecció dels serveis tècnics municipals, l’Ajuntament va detectar que les actuacions a aquest edifici no s’ajustaven a la norma i que, a més, la propietat havia empadronat diverses persones a aquella adreça sense les autoritzacions administratives obligatòries com la llicència de primera ocupació i la cèdula d’habitabilitat. Segons li consta a l’Ajuntament aquesta no és la primera vegada que aquesta promotora presenta irregularitats; s’han registrat altres obres seves que tampoc comptaven amb els permisos adequats, i s’han arribat a precintar edificis en què treballaven per ordre judicial.

Davant els actuals incompliments, i seguint els informes tècnics, l’Ajuntament va requerir a la promotora que presentés el projecte d’obres que justifiquessin que les actuacions que s’havien fet i les que es feien a l’edifici complien les exigències normatives. Malgrat els diversos terminis atorgats, la propietat de les obres no va presentar el projecte degudament ajustat als requisits legals i l’Ajuntament es va veure obligat a imposar una primera multa coercitiva.

La propietat-promotora de les obres va interposar aleshores un recurs contenciós-administratiu contra les actuacions de l’Ajuntament, citant com a motiu una “animadversió” cap a ells per part de l’equip de govern i afirmant que se’ls impedia desenvolupar la seva activitat econòmica. Davant la negativa de la propietat de permetre la inspecció de les obres, l’Ajuntament va requerir al mateix Jutjat del contenciós-administratiu que els autoritzés una nova inspecció de les obres, petició que es va acceptar. Malgrat comptar amb aquesta autorització judicial, la propietat no ha permès, en dues ocasions, l’entrada de les persones autoritzades per l’Ajuntament per fer la inspecció, al·legant motius que ja s’han posat en coneixement del Jutjat

Darrera actualització: 28.03.2023 | 14:12