Vallbona publica les reduccions de l’IBI per a les famílies nombroses i monoparentals per al 2022

Dimarts, 15 de de febrer de 2022 a les 00:00

Les sol·licituds de famílies monoparentals presentades fins el 10 de març podran gaudir de bonificació automàtica

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha fet públiques les reduccions a la taxa municipal de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a l’any 2022 per a les famílies nombroses i les monoparentals, que serà de fins a un màxim del 60 per cent. El termini per demanar aquesta bonificació acaba el 10 de juny, però les famílies monoparentals que ho facin fins al 10 de març podran gaudir de la bonificació automàtica, sense tenir que avançar l’import.

En el cas de les famílies nombroses, poden optar a la reducció màxima en l’impost del seu habitatge habitual, sempre i quan els ingressos de la unitat no superi la base liquidable de l’IRPF establerta en funció del nombre de fills: 36.289,74 € per a 3 fills, 43.547,70 € per a 4, 50.805,54€ per a 5, 58.063,59€ per a 6, i 63.321,54€ per a 7 o més. Pel que fa a les famílies nombroses, se seguiran els mateixos criteris i el límit de la base liquidable de l’IRPF és la següent: amb 2 o 3 serà de 36.289,74 €, 43.547,70 € amb 4, 50.805,54 € amb 5, 58.063,59 € amb 6, i 63.321,54 € amb 7 o més.

Per optar a aquesta reducció cal que els interessats presentin a l’Ajuntament el títol que les acredita com a família nombrosa o monoparental, el compte corrent en què s’ha d’ingressar l’import corresponent a la bonificació, una còpia de la darrera declaració de l’IRPF i una còpia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti identificar la ubicació i descripció de l’immoble, així com la referència cadastral.

Darrera actualització: 15.02.2022 | 09:29