Vallbona d’Anoia obre una línia d’ajuts per a les despeses de l’habitatge per fer front a la crisi provocada per la COVID-19

Dilluns, 11 de maig de 2020 a les 00:00

La línia d’ajuts de 10.000 euros permetrà cobrir fins a 800 euros de lloguer o bé, un màxim de 450 euros de despeses en el subministrament, segons l’avaluació de cada situació familiar

Vallbona d’Anoia ha obert una línia d’ajuts a la població per valor de 10.000 euros amb la que donar suport a les unitats familiars amb menys recursos i les que s’han vist afectades de forma directa per la situació provocada per l’emergència sanitària provocada per la COVID-19.

Els ajuts estan pensats principalment, per a famílies amb infants a càrrec i també especialment, aquelles persones que han perdut la feina o estan subjectes a un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). L’acció del consistori també contempla la situació d’aquells veïns i veïnes que no tinguin patrimoni, recursos suficients o ingressos.

Cada unitat familiar podrà sol·licitar un màxim d’un ajut, per cada un dels conceptes. Així, es podrà optar a un ajut per al lloguer de fins a 800 euros o bé, a un ajut per fer front als subministraments bàsics d'electricitat, aigua, gas i internet, de fins a un màxim de 450 euros.

Podran presentar la sol·licitud de l’ajut totes aquelles persones empadronades al municipi majors de 18 anys. Les persones amb nacionalitat espanyola hauran d’entregar una còpia del DNI, mentre que aquelles que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de presentar una còpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi. 

El període per poder-se acollir als ajuts extraordinaris serà de dos mesos a partir de la publicació de les bases i per fer la demanda de l’ajut caldrà emplenar de forma virtual aquesta instància genèrica

Quina documentació caldrà presentar

La demanda haurà d’anar acompanyada de la documentació necessària per a l’avaluació de cada situació. En el cas dels ajuts per al lloguer s’haurà de presentar el contracte arrendatari i els dos darrers rebuts. En quant als ajuts per fer front a les despeses de subministrament caldrà presentar les factures pendents i en el cas d'estar subjectes a una hipoteca, caldrà acompanyar-les del contracte hipotecari.

També caldrà presentar els extractes bancaris actualitzats de tots els comptes corrents de la unitat familiar, la documentació relativa als ingressos econòmics i la documentació que acrediti la situació perjudicial provocada pel Reial Decret del 14 de març que dóna dret a la sol·licitud de la present prestació extraordinària.

Les persones separades, divorciades, responsables de pensions alimentàries o de custòdies, com també unitats familiars responsables d’un acolliment hauran de presentar el document corresponent, així com les famílies nombroses i persones amb graus de dependència o discapacitat.

 

Com es resoldrà cada situació

La documentació servirà per oferir una doble puntuació a cada sol·licitud, a partir de la identitat de cada persona sol·licitant i fins al primer grau de consanguinitat. D'una banda s'avaluarà per punts cada situació definida segons la documentació entregada i de l'altra, per fer un càlcul de la Renda Familiar Disponible (RFD) de cada unitat familiar, la qual també es traduirà en punts. 

Així, les llars amb un sol membre obtindran 1 punt, les persones amb situació de dependència o discapacitat, famílies nombroses i monoparentals obtindran 2 punts i les situacions d’especial vulnerabilitat rebran 5 punts. S’entendrà per situació d’especial vulnerabilitat els següents casos: dificultats d’accés al mercat laboral per manca de capacitats i/o habilitats, no percepció de la pensió d’aliments, no disposar de xarxa social o familiar, patir violència intrafamiliar, desatenció o negligència als infants i altres situacions no especificades que comportin una situació de risc social.

En quant a la valoració segons la RFD, les sol·licituds de les unitats familiars que presentin una RFD per persona superior a 300 euros obtindran 0 punts, les que mostrin una RFD d’entre 250 i 300 euros rebran 1 punt, de 200 a 249,99 euros s'obtindran 2 punts, de 150 a 199,99 euros per membre es rebran 3 punts, de 100 a 149,99 se’ls hi atorgarà 4 punts, de 50 a 99,99 es rebran 6 punts i per a les sol·licituds que presentin menys de 50 euros per persona a la RFD s'obtindran 8 punts. 

La suma de puntuacions que rebi cada sol·licitud i que es trobi entre 3 i 6 punts optaran a un 50% de l’ajut demanat, mentre que les sol·licituds que presentin una puntuació superior als 7 punts rebran el 100% de l’import sol·licitat a la instància.

Per a suport i dubtes en el tràmit de l’ajut, es pot trucar de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 del migdia al telèfon 93 771 80 02 o si es prefereix, enviar les consultes al correu electrònic vallbona@diba.cat

Darrera actualització: 13.05.2020 | 19:22