L'Ajuntament de Vallbona i Canigat renoven el coveni per al control de les colònies de gats de carrer

Dimarts, 12 de juny de 2018 a les 00:00

L'Ajuntament de Vallbona d'Anoia ha renovat el conveni de col·laboració amb l'entitat Canigat per la gestió i control de les colònies de gats del municipi de Vallbona d'Anoia segons el mètode CER: captura, esterilització i retorn, si s'escau.

Aquest control de la població dels gats es farà a través de la reestructuració, ordenació i manteniment de colònies controlades. Es promourà l'adopció dels gats acabats d'abandonar, de les cries i, en general, de tots els gats susceptibles de ser socialitzats.

L'entitat Canigat també s'encarregarà d'identificar les ubicacions de les colònies de gats amb la intenció de reudir els punts d'alimentació, valorar el seu estat i mantenir aquesta informació actualitzada. El control de les colònies es farà de manera progressiva seguint uns objectius anuals i segons el pressupost i les directrius de l'Ajuntament, d'acord amb el “Programa per a l'establiment de colònies controlades de gats en àmbits urbans” de la Diputació de Barcelona. Amb la col·laboració de l'Ajuntament, Canigat també promourà una activitat anual de conscienciació sobre tinença responsable d'animals de companyia.

De la seva banda, l'Ajuntament vetllarà pel manteniment de les  menjadores i aburadors, que ja va instal.lar l'any passat, als quals només hi podrà accedir personal autoritzat, que només utilitzarà el pinso en els punts d'alimentació autoritzats.

L'objecte del conveni, dins de la Llei de protecció dels animals, és el foment de la tinença responsable dels animals, i es concreta en el control de la població de gats de carrer del municipi de Vallbona d'Anoia amb la intenció d'evitar els problemes derivats de la sobrepoblació.

Darrera actualització: 18.01.2019 | 12:50

Imatges