L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia relaxa el pagament de l’IBI amb tres fraccions

Divendres, 1 de maig de 2020 a les 00:00

L’aprovació de la pròrroga del calendari fiscal també posposa d’un a dos mesos els càrrecs tributaris

En el marc de les mesures preses des de tots els àmbits de l’administració per fer front a l’emergència sanitària, l’Ajuntament de Vallbona d’Anoia es suma a les actuacions modificant el calendari fiscal del municipi, per tal que de dosificar els tributs als quals els veïns i veïnes de Vallbona hauran de fer front al llarg dels propers mesos.

Així, sobre l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) no domiciliat l’ajuntament ha concedit una pròrroga fins el dimecres 3 de juny, dia en que també es farà el cobrament via domiciliació bancària.
Algunes de les mesures adoptades ja s’havien acordat abans de la situació actual, com és el cas del pagament en tres fraccions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) domiciliat, per tal que suposi una menor càrrega fiscal a les famílies. D’aquesta forma, la primera, segona i tercera fracció de l’IBI s’abonarà via domiciliació bancària el dimecres 1 de juliol, el dimarts 1 de setembre i el dimarts 1 de desembre, respectivament, mentre que per abonar l’IBI no domiciliat es podrà fer des del dilluns 4 de maig, fins el dimarts 10 d’octubre. Les persones subjectes al pagament l’IBI no domiciliat podran demanar un fraccionament major de l’impost en cas de necessitar-ho, sense càrrega d'interessos, si la liquidació es fa dins del nou període establert.


Avançant en el calendari, el dijous 1 d’octubre es cobraran les taxes relatives a la gestió de residus domèstics i industrials, la relativa al clavegueram, la corresponent al cementiri municipal i per als titulars de vehicles-guals. Coincidint amb la data de la tercera fracció de l'IBI domiciliat, el dimarts 1 de desembre també es procedirà als cobraments de l'Impost de béns immobles rústics, el de béns immobles rústics construïts i el d’activitats econòmiques (IAE).


Finalment, l’ajuntament està treballant per aconseguir un increment en el finançament per augmentar les partides destinades als ajuts socials per aquells veïns i veïnes que no puguin fer front a les obligacions fiscals.

Darrera actualització: 01.05.2020 | 11:55