Ja es pot demanar les bonificacions de l’IBI per a les famílies nombroses i monoparentals per al 2023

Divendres, 10 de febrer de 2023 a les 00:00

Les sol·licituds de famílies monoparentals presentades fins l’1 d’abril podran gaudir de bonificació automàtica

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha fet públiques les reduccions a la taxa municipal de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a l’any 2023 per a les famílies nombroses i les monoparentals, que serà de fins a un màxim del 60 per cent. El termini per demanar aquesta bonificació acaba el 13 de juny, però les famílies monoparentals que ho facin fins al 1 d’abril podran gaudir de la bonificació automàtica, sense tenir que avançar l’import.

En el cas de les famílies nombroses, poden optar a la reducció màxima en l’impost del seu habitatge habitual, sempre i quan els ingressos de la unitat no superi la base liquidable de l’IRPF establerta en funció del nombre de fills: 36.289,74 € per a 3 fills, 43.547,70 € per a 4, 50.805,54€ per a 5, 58.063,59€ per a 6, i 63.321,54€ per a 7 o més. Pel que fa a les famílies nombroses, se seguiran els mateixos criteris i el límit de la base liquidable de l’IRPF és la següent: amb 2 o 3 serà de 36.289,74 €, 43.547,70 € amb 4, 50.805,54 € amb 5, 58.063,59 € amb 6, i 63.321,54 € amb 7 o més.

Per optar a aquesta reducció cal que els interessats presentin a l’Ajuntament el títol que les acredita com a família nombrosa o monoparental, el compte corrent en què s’ha d’ingressar l’import corresponent a la bonificació, una còpia de la darrera declaració de l’IRPF i una còpia del rebut anual de l’IBI o del document que permeti identificar la ubicació i descripció de l’immoble, així com la referència cadastral.

Darrera actualització: 10.02.2023 | 08:57