Activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc extrem d'incendis forestals a Vallbona

Divendres, 15 de juliol de 2022 a les 00:00

Segons les previsions meteorològiques, a partir d'avui divendres i durant el cap de setmana s’han d’intensificar les temperatures màximes extremes de manera generalitzada arreu del territori.  
Davant d'aquest escenari, es considera necessari establir algunes mesures i recomanacions que ajudin a evitar els efectes de l'onada de calor i l'alt risc d'incendis forestals.
Així, la Direcció General d’Agents Rurals ha elevat el Pla Alfa de nivell 3 per a 275 municipis de 20 comarques, entre elles part de l'Anoia i Vallbona. L'activació del nivell 3 del Pla Alfa, el nivell màxim, implica la suspensió de totes les activitats amb risc d'incendi forestal.

Mesures vigents a partir de les 12 hores de divendres fins les 00.00 hores de dimarts:

Es suspenen les activitats d'educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives que es desenvolupin en el medi natural, si no es poden traslladar a en algun nucli habitat o població.
Es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l'entorn immediat de les edificacions on es dormi.
Es suspèn l'activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. S'exceptua la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l'alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d'arròs.
Es suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes.
Es restringeix l'ús d'eines (bufadors, serres radials, ...) a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major s'han d'utilitzar cal que sigui comunicat a agents rurals per establir mesures de seguretat.
Es limita la circulació motoritzada en el medi natural (s'exceptuen residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables).

Darrera actualització: 15.07.2022 | 10:46