Actes del ple

El Ple municipal és un òrgan col·legiat format per l'alcaldessa i per tots els regidors i regidores. És convocat i presidit per l'alcaldessa i celebra sessions públiques, tan de caràcter ordinari (trimestralment) com extraordinari.

En aquest apartat es publica informació sobre el desenvolupament del Ple, les mocions presentades pels diferents grups polítics, el debat i els acords. Podeu trobar aquesta informació a les actes del ple que es mostren a continuació.

 

No existeix cap anunci que compleixi els criteris de cerca especificats. Revisi els criteris i reintenti, si us plau.