Actes de les Juntes de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan que sota la presidència de l'alcalde/ssa, col·labora de manera col·legiada en la funció de direcció política que a aquest correspon i exerceix funcions executives i administratives. Els membres de la Junta són nombrats per l'alcalde/ssa i no podran superar mai un terç del nombre legal de membre del Ple. Les competències d'aquest òrgan es troben regulades, de forma genèrica, a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, concretament en el seu article 23. 

 

A continuació es poden consultar i descarregar els principals acords que s'han pres per mitjà d'aquest òrgan de govern, així com consultar el treball i les principals competències i activitats que es desenvolupa en aquest espai: 

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26/09/2017 10:59