Consistori

Maribel Ferrer i Bosch (PSC). ferrerbmrs@diba.cat

        Alcaldessa.

        Hisenda i Pressupostos.

        Serveis Socials.

        Atenció a les Persones.

        Gent Gran.

        Urbanisme.

        Medi Ambient i Gestió de Residus.

        Ensenyament.

        Comerç i Turisme.

        Empresa i Promoció Econòmica.

        Obres i Serveis.

        Salut pública i Sanitat.

        Esports.

        Equipament i Habitatge.

 

Pere Massagué i Esteve (CIU). masagueep@diba.cat

        1er Tinent d'Alcalde.

        Governació.

        Emergència i Seguretat Ciutadana.

        Participació Ciutadana.

        Comunicació i Noves Tecnologies.

María Dolores Campos Mondelo (PSC). mlolycampos@yahoo.es

        Joventut.

        Cultura i Festes.


Enrique Rentero i Martín (PSC). renterome@diba.cat

Regidor

Francisco Corral i López (UPV-VV). fcorral@ledsol.eu     

Regidor.

Joan García i Semitiel (Junts fem Vallbona-ERC).

Regidor.

Jordi Rabell i Tarafa (Junts fem Vallbona-ERC).

Regidor.

Esteve Martí i Soteras (Junts fem Vallbona-ERC).

Regidor.

Agustí Jorba i Argentí (Junts fem Vallbona-ERC).

Regidor.

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11/10/2018 20:05