Vallbona publica les bases dels ajuts per a les famílies dels alumnes dels centres educatius

Dimecres, 23 de juny de 2021 a les 00:00

Es poden sol·licitar del 28 de juny al 30 de juliol, i la resolució es notificarà el 31 d’agost com a tard

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha publicat les bases per a concessió d’ajuts a les famílies dels alumnes dels centres d’educació infantil, primària i secundària del municipi puguin adquirir llibres de text, material escolar i llicències digitals per al curs 21/22. Les sol·licituds per als ajuts es poden presentar de dilluns 28 de juny a divendres 30 de juliol a l’Ajuntament de Vallbona. La notificació de la resolució de les sol·licituds es farà com a molt tard dimarts 31 d’agost.


Poden optar a aquestes beneficis les famílies que estiguin empadronades a Vallbona d’Anoia, tinguin una renta per càpita mensual (quantitat de renda dels convivents menys l’import de l’arrendament o quota hipotecària fins a 600 euros dividit pel nombre de convivents) no superior a 300 euros, i no ser titulars o copropietaris de més d’un habitatge.


A l’hora de concedir els ajuts es valorarà la capacitat econòmica de la unitat familiar, la composició familiar, la situació sociofamiliar, les problemàtiques de salut, la participació activa en el procés formatiu i/o laboral i la participació activa en el procés d’integració social, a banda d’altres criteris de caràcter social que valorarà l’educadora.


Per optar als ajuts cal presentar una instància amb el model normalitzat per a subvencions i adjuntar-hi un document d’identitat, el llibre de família, el total d’ingressos de la unitat familiar, el rebut del lloguer o de la hipoteca i l’extracte bancari dels últims tres mesos. Si s’escau, cal afegir la targeta de família nombrosa, monoparental, nombrosa especial o de discapacitat, el certificat de discapacitat o malaltia del convivent que la tingui i la documentació relativa a la situació de divorci o separació.

Darrera actualització: 23.06.2021 | 09:49