Vallbona oferta ajuts per a l'adquisició de llibres de text escolar

Dijous 05/07/2018
Hi poden optar alumnes de centres  d'educació infantil, primària i secundària del municipi
llibres escolars

Fins el 14 de juliol els alumnes de centres d'educació infantil, primària i secundària de Vallbona d'Anoia poden presentar a l'Ajuntament sol·licituds d'ajuts per a la compra de llibres de text escolar, independentment de les subvencions per al material escolar i la quota de socis de l'AMPA que rebin.

Les beneficiàries d'aquesta ajuda poden ser les famílies empadronades al municipi que estiguin inscrites al programa de reutilització de llibres de text del seu centre, que siguin sòcies de l'AMPA del seu centre, i que facin la reserva dels llibres de text escolars per al curs 2018-19. Els demandants de l'ajut han de tenir una renda per capita mensual no superior a 300 euros, és a dir, una quantitat de renda dels components de la família, menys l'import del lloguer (màxim 500€) o la hipoteca (màxim 600€), dividit pel nombre de membres de la mateixa que no superi aquesta xifra.

Per tal de donar aquesta ajuts es tindran en compte la capacitat econòmica de la família (fins a 4 punts), la puntuació sociofamiliar (fins a 9 punts), i altres criteris de caràcter social a valorar per l'educadora (fins a 4 punts). Per a la concessió de l'ajut cal comptar amb un mínim de 4 punts, 1 dels quals ha de provenir de la capacitat econòmica.

Les sol·licituds es poden presentar a l'Ajuntament presentant una instància amb model normalitzat per a subvencions, acompanyada de la còpia de la documentació complementària requerida. La resolució dels ajuts es notificarà a finals del mes d'agost.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05/07/2018 17:54