Vallbona obre el termini per demanar reduccions de la taxa de recollida d’escombraries

Dijous, 11 de març de 2021 a les 00:00

La modificació de les ordenances amplia l’ajut a persones en situació de risc o en vulnerabilitat

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha obert el termini perquè els residents al municipi puguin demanar una reducció de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans per a l’any 2021. Les sol·licituds s’han de presentar a les oficines municipals fins el 31 de març de 2021.

Poden sol·licitar-ne una reducció del 75% els col·lectius que compleixin els següents requisits: que visquin en habitatges amb residents pensionistes sense altres béns ni propietats propis, que visquin sols amb uns ingressos mensuals bruts iguals o inferiors a 950 euros, o en el cas d'habitatges amb més d'un resident que els ingressos bruts conjunts mensuals siguin iguals o inferiors a la suma d’un salari mínim interprofessional (950 euros) més la meitat d'aquest salari per cada resident.

D’altra banda, també poden optar a aquesta reducció del 75% de la taxa els sol·licitants que visquin sols que acreditin la condició de disminució igual o superior al 65% sense altres béns ni propietats propis i amb ingressos bruts mensuals iguals o inferiors a 950 euros, o habitatges amb el cap de família en situació d’atur i sense subsidi amb familiars a càrrec que no comptin amb ingressos propis i que no disposi d’altres béns ni propietats propis.

Noves reduccions
L’Ajuntament, amb la recent modificació de les ordenances fiscals, ha afegit la possibilitat de demanar noves reduccions per ampliar els ajuts a les persones en situació de risc o de vulnerabilitat. Així podran sol·licitar una reducció del 50% aquells resident sque no superin el límit dels 3.800 euros bruts mensuals i que obtinguin 2 punts a l’informe de valoració social. Per atorgar aquests punts es valorarà d’una banda la situació familiar: 1 punt per famílies amb 3 o 4 fills, 2 per famílies amb més de 5 fills, 1 per a famílies monoparentals, 1 per a qui tingui familiars a càrrec i 1 per a persones soles majors de 65 anys.

També es pot demanar la reducció per raons sociofamiliars com la salut, amb 0,5 punts per a qui tingui una disminució física, psíquica o sensorial, toxicomanies o malalties cròniques greus; i també per raons relacionades amb l’habitatge, com els 0,5 punts per barreres arquitectòniques interiors o exteriors o els 0,5 per manca de condicions d’habitabilitat. Les famílies de seguiment per part de Serveis Socials Municipal també compten amb 0,5 punts.
 

Darrera actualització: 11.03.2021 | 10:21