Vallbona aprova les ordenances municipals

Dimecres 25/10/2017
L'import de la gestió de residus puja 15 euros per cobrir-ne el cost i s'aprova una bonificació als vehícles menys contaminants

El ple de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia ha aprovat les ordenances municipals, les disposicions de caràcter general que perfilen els continguts normatius que s'apliquen al funcionament del municipi. La majoria d'ordenances mantenen els imports respecte les anteriors, amb l'excepció de la referent als residus, que puja de 80 a 95 euros per habitatge per cobrir les despeses derivades de la gestió.

D'altra banda, l'ordenança sobre l'impost sobre els vehicles de tracció mecànica inclou una bonificació del 50 per cent de la quota a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant que utilitzen o per les característiques dels motors, es considerin que produeixen un menor impacte ambiental, com és el cas dels vehícles híbrids. En aquest cas s'ha de demanar presentant una fitxa tècnica i una instància. Per a més informació cal adreçar-se a l'Ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25/10/2017 18:55