Vallbona actualitza les ordenances fiscals perquè siguin més justes socialment i fiscalment més ecològiques

Dimarts, 3 de novembre de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament considera que els preus dels últims anys n’hipotequen la capacitat d’acció

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha modificat les ordenances fiscals del municipi per tal d’actualitzar-ne els preus però sobretot per regular les situacions de vulnerabilitat i per aconseguir que siguin més justes socialment i fiscalment més ecològiques. L’objectiu d’aquestes modificacions són estimular els veïns de Vallbona perquè prenguin consciència de la importància d’apostar per energies renovables i no contaminants.
 
Pel que fa als preus públics consideren que cal actualitzar-los perquè el fet que faci molts anys en què han estat dels més baixos de tota la comarca ha hipotecat la capacitat d’acció de l’Ajuntament; aquest es veu limitat a l’hora de donar respostes estructurals a molts problemes, com els derivats de la pandèmia de la COVID-19. D’altra banda, l’Ajuntament també assegura que calia actualitzar coeficients i preus, acompanyant-los de mesures que ajudin les persones més desafavorides i amb situacions de vulnerabilitat. Per això fan una crida perquè les persones que més poden aportar que ho facin, i així intentar que ningú quedi enrere, sigui quina sigui la seva situació.
 
Un exemple d’aquesta voluntat és la modificació del preu de l’Impost sobre els Béns Immobles, l’IBI, que comptarà amb una bonificació del 60% per a les famílies nombroses o les monoparentals , en funció dels ingressos de la unitat familiar. També comptarà amb una bonificació del 50% d’aquest impost durant 3 anys qui hagi instal·lat sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar , així com es farà una bonificació del 2% si es domicilien els rebuts al banc. En l’altre extrem, els grans tenidors es penalitzarà amb un recàrrec si mantenen els habitatges desocupats.
 
També hi ha canvis en l’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM). Es rebaixarà  la bonificació per als vehicles més contaminants i per contra comptaran amb una bonificació més elevada els vehicles menys contaminants com són els híbrids, de biogàs, gas natural comprimit, metà metanol, hidrogen o derivats d’olis vegetals. 
 
L’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres també registra noves bonificacions en funció de la incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, eòlica, geotèrmica o biomassa  , per a la rehabilitació de cases per facilitar-ne les condicions d’accés i habitabilitat . S’ha actualitzat  però el coeficient del gravamen.
 
En el cas de l’Impost de plusvàlua, tindrà una bonificació del 75% si la transmissió es fa a favor de primer grau i adoptats, o parelles de fet. El percentatge a aplicar a la base imposable també es rebaixarà segons els anys de propietat.
La quota de la taxa d’escombraries  s’apuja dels 95 als 110 euros; tot i que se n’amplien les bonificacions, que gairebé eren inexistents, que poden arribar al 50 per cent seguint un sistema de punts segons valoració social. També canvien els epígrafs per a la recollida dels establiments comercials, que variaran en funció dels metres quadrats que ocupin.
 
A l’escola bressol també s'actualitzen  els preus però se n’amplien les bonificacions. Les bonificacions per als usuaris poden arribar fins al 40 per cent en funció d’un barem de punts amb valoració social.
 
Una altra novetat és la taxa de manteniment de franges perimetrals, que s’ha creat seguint l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona.
 
I per últim, la taxa de tinença d’animals domèstics que també s'actualitza en funció dels preus del nostre entorn més pròxim seguint les recomanacions de Canigat amb qui es treballa també unes futures Ordenances de tinença d’animals. A més es contempla fer campanyes de sensibilització des de l’Ajuntament on es bonifiqui un 50% les inscripcions.

Darrera actualització: 03.11.2020 | 17:30

Imatges

Vallbona actualitza les ordenances fiscals perquè siguin més justes socialment i fiscalment més ecològiques