Últims dies de la convocatòria de subvencions per a entitats per al 2019

Dijous, 23 de maig de 2019 a les 00:00

També hi poden optar persones físiques amb activitats premiades o que assoleixin objectius de mèrit

La junta de govern de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia ha aprovat la convocatòria de subvencions per a les entitats registrades al municipi. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 26 d'abril i acabarà el 27 de maig. Poden optar a aquestes subvencions persones jurídiques com associacions, clubs, col·lectius o agrupacions amb seu a Vallbona i inscrites al Registre Municipal d'Entitats; i persones físiques del municipi com esportistes o artistes que duguin a terme activitats premiades o que assoleixin objectius de mèrit.

Els ajuts econòmics aniran destinats a programes anuals que recullin el pla d'activitats ordinàries i habituals, per als quals es pot sol·licitar un ajut puntual o l’establiment d’un conveni marc de col·laboració. Es pot incloure la compra de materials o equipaments necessaris per al desenvolupament de les activitats. També es poden destinar a programes d'activitats específiques o extraordinàries per a les quals es pot sol·licitar un ajut puntual. Un cop finalitzada l’activitat i presentats els justificants, i després que la comissió qualificadora emeti un informe favorable, es procedirà al pagament de la subvenció.

Aquestes subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, també les municipals atorgades per a altres projectes. Però s'ha de tenir en compte que l’import dels ajuts rebuts per la mateixa finalitat no pot superar el cost total de l’activitat o el projecte a desenvolupar.

L'objectiu d'aquestes subvencions és millorar la cohesió social i promoure el teixit associatiu; afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat; donar suport a entitats, grups o particulars que treballen en el camp cultural i festiu, potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat que continguin els atribuïts a la competència local; estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat cultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans i ciutadanes que fan una tasca cívico-cultural; promoure la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit cultural i festiu; possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu, de Vallbona d’Anoia; i donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festiva del municipi.

Les sol·licituds per concórrer a la convocatòria d'aquestes subvencions s'han de presentar a l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia a través de l'imprès que es pot trobar al mateix ajuntament o al web Vallbonadanoia.cat i la documentació requerida.

Darrera actualització: 23.05.2019 | 18:01