La Generalitat proposa actuacions per a millorar la funcionalitat de l'Eix Diagonal per valor de 90 milions d’euros

Dimecres 01/08/2018
Nou tram C-15

El  conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presentar el dilluns 23 de juliol  a alcaldes dels municipis per on discorre l'Eix Diagonal entre Igualada  i Vilafranca del Penedès la proposta d'actuacions que està treballant  el Departament per a millorar-ne la funcionalitat. A la trobada també hi va participar l'alcadessa de Vallbona, Maribel Ferrer.

Aquest projecte, que  se sotmetrà a informació pública l'octubre vinent, es basa en l'execució  de diverses solucions tècniques adaptades a les característiques i al  trànsit que tenen aquests trams: Vilafranca del Penedès – Capellades i  Capellades – Igualada.  

El conseller ha remarcat que es tracta d'un “projecte ambiciós d'adequació global” que s'emmarca en la voluntat del Govern “per millorar infraestructures perquè la ciutadania circuli més segura i les empreses puguin desplegar tot el seu potencial”. Damià Calvet ha exposat que les obres podran començar durant el 2020 i tindran un termini de dos anys, atès que “són complexes” i ha afegit que “hi donem màxima prioritat perquè el territori ho mereix”.   Així mateix, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha afirmat que “aquest projecte és una aposta guanyadora no només per a l'Eix Igualada-Penedès sinó per a tot el país”. Per la seva banda, l'alcalde de Vilafranca del Penedès, Pere Regull, ha posat de relleu que  “és un projecte necessari i important per un eix que ha demostrat el  seu potencial amb percentatges anuals d'increment del trànsit d'un 6%”.  

Creixement de trànsit · L'Eix Diagonal (format per les carreteres C-15 i C-37) va entrar en  funcionament el 2011; uneix Vilanova i la Geltrú i Manresa i abasta una  longitud de 65 quilòmetres. D'aquest recorregut, 11 quilòmetres tenen  dos carrils per sentit –entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del  Penedès– i 54 quilòmetres –entre Vilafranca i Manresa– tenen un carril  per sentit.   Aquesta infraestructura ha acostat el litoral i les comarques  centrals, tot unint les capitals de quatre comarques: el Garraf, l'Alt  Penedès, l'Anoia i el Bages. Ha potenciat tant les comunicacions  intercomarcals com les de més llarg recorregut; una prova n'és el  creixement significatiu i continuat del trànsit que ha experimentat: un  35% acumulat. Els percentatges anuals d'augment del trànsit, a més, han  estat força més alts que la mitjana de la xarxa viària a Catalunya.  

carretera1

El tram entre Vilanova i Vilafranca del Penedès, on la via té una  secció de dos carrils per sentit, l'Eix té intensitats de trànsit a  l'entorn dels 30.000 vehicles/dia i, així, presenta una funcionalitat  òptima. Havent determinat quines són les obres més adequades a cada  tram, que quedaran detallades tècnicament en els estudis que se  sotmetran a informació pública la tardor vinent i que es treballaran  coordinadament amb el territori. Així, les actuacions que es preveuen  són:  

Tram Vilafranca del Penedès – Capellades (B-224):  Aquest tram té una longitud de prop de 24 quilòmetres. Registra un  trànsit de més de 15.000 vehicles diaris. La solució proposada és la  implantació d'un tercer carril a la carretera, de manera que quedi una  secció 2+1. Aquest model és una solució òptima per a intensitats de fins  a 25.000 vehicles/dia i permet ampliar els trams on es pot avançar –en  aquest cas, d'un 20% a un 50%– i millorar-hi les condicions de seguretat  en aquesta maniobra. Els dos sentits de la circulació estaran separats  per una barrera física, de manera que s'evita el risc de patir un xoc  frontal.   Les zones d'avançament es van distribuint alternadament i  equilibradament al 50% per sentit. D'altra banda, en cas d'incidència,  la calçada d'un sol carril tindrà l'amplada suficient per a permetre el  creuament de dos vehicles. Aquesta solució és compatible amb un futur  desdoblament de la carretera, si fos necessari.  

Carrer Major

Tram Capellades (B-224) – Igualada: Aquest  tram, de set quilòmetres de longitud, és el que té més trànsit de tot el  corredor on s'actuarà; és d'uns 20.000 vehicles diaris i arriba a  puntes de 24.000 durant l'estiu. Per adaptar aquest àmbit de l'Eix al  trànsit que té actualment i al creixement previst, alhora que   millorar-hi la funcionalitat i la seguretat, la solució que s'adoptarà  és la del desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la  circulació (secció 2+2). Aquest tram presenta certa complexitat tècnica  per l'orografia per on discorre la carretera.  

Separació de fluxos · Al tram entre Igualada – Manresa, que té 23 quilòmetres de  longitud, és el que té menys trànsit del corredor, amb una IMD de 9.500  vehicles. Així, la secció és l'òptima. En aquest àmbit la solució, que  s'ha executat recentment, és la implantació d'una separació de fluxos.  Consisteix en una franja central de 35-50 centímetres, de color vermell i  amb ressalts, delimitada per una línia blanca sonora a ambdós costats.  Aquesta actuació permet reforçar la percepció per part del conductor de  la separació dels sentits de la circulació.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01/08/2018 17:10