Actualitat

BENVINGUTS A LA NOVA PÀGINA WEB

En un món com l'actual, on internet ha vingut per quedar-se, i on les noves tecnologies avancen cada dia més ràpid, es fa necessari, imprescindible diríem, tenir les millors eines a servei de la ciutadania. És per això que, des de l'Ajuntament, ens enorgullim de presentar-vos una nova pàgina web, més moderna i dinàmica, que us permetrà a tots els ciutadans accedir als serveis d'una forma més ràpida i clara, i us donarà una eina de participació moderna, àgil i eficaç, on els veïns trobareu tots els serveis a la ma, d'una forma més clara i dinàmica per fer informar-vos del que passa al poble, dels serveis que s'hi ofereixen, i de poder transmetre les vostres necessitats i opinions a l'equip de govern, per fer de Vallbona un poble millor. Una nova web, més clara, que dotarà a tothom de més i millors eines per saber què passa a Vallbona, i poder millorar la comunicació entre Ajuntament i ciutadania, ja que la col·laboració, i la comunicació, entre tots és la eina cabdal per millorar el nostre poble.

No seria just que un sol govern, o un sol partit polític, s'apropiés d'un èxit i una feina que d'altres també han dut a terme. Per això volem agrair a l'anterior equip de govern la feina realitzada fins aquí, que permet al poble tenir una eina tan útil.